Stress

Havde du aldrig troet, at stress skulle ramme dig?
Måske havde du ikke helt forstået hvad stress egentlig er, før du selv mærkede det på egen krop?

Har du svært ved at finde ro, selv når du har fri?
Er du blevet mindre nærværende, mere bekymret, mere nærtagende?

Vågner du mindre udhvilet?
Kan du ikke slappe af, selv når du har muligheden?

Ordet stress bliver brugt i mange betydninger. Her taler jeg om stress som reaktion på  længere tids overbelastning. Stressresponsen er en vigtig funktion i kroppen, som sætter os i stand til at overkomme udfordringer i perioder der kræver noget ekstra af os. Vores krop trives med en vekselvirkning mellem udfordring og genopladning. Problemerne opstår, når balancen mellem stress og hvile skrider igennem længere tid. Når udfordringerne overstiger vores ressourcer, og kroppen kommer i alarmberedskab, så vi ikke længere kan finde roen, så vi får svært ved at hvile og genoplade. Det går i sidste ende ud over vores helbred. Så det er sådan set en beskyttelse, at kroppen siger fra.

Når vi i for lang tid har set os nødsagede til at overhøre vores behov, når belastningerne har oversteget muligheden for hvile og genopladning, så kommer der et tidspunkt, hvor kroppen reagerer og siger fra for os. Vi kan ikke fortsætte som hidtil. Heldigvis. For hvad ville udkommet være, hvis vi fortsatte med at trække over på vores kropskonto?

Hjerne passer på os som en løvemor. Vores overlevelse er dens primære prioritet. Vi kan godt præstere noget ekstra i en periode med ekstra pres, mod at kroppen nedprioriterer ting som fordøjelse, fertilitet, immunforsvar, så energien kan bruges på at komme i mål, at komme i sikkerhed. Men hvis denne mekanisme bliver “misbrugt” igennem længere tid, uden at der kommer en periode med tryghed og mulighed for hvile, så begynder omkostningerne at gå ud over vores helbred.

Derfor skal vi være taknemmelige og lydhøre, når kroppen siger fra – og beder os om at stoppe op og omprioritere. Mange oplever det som en stor frustration ikke fortsat at kunne holde alle boldene i luften og klare sig med lidt ekstra koffein, sukker og multitasking. Vi vil gerne bare tilbage til at kunne det hele – og overser at det havde alvorlige konsekvenser konsekvent at overpræstere.

Stress som en reaktion på den overbelastning kan ses som en invitation til at komme mere på bølgelængde med vores krop og vores behov. Måske skal vores livskompas indstilles på ny og vores værdier rekalibreres. Hvad er egentlig vigtigt, når man holder sig for øje, at livet ikke varer evigt? Hvem er egentlig de vigtigste mennesker i vores liv – og afspejler det sig i vores tidsprioritering i hverdagen? Hvad har vi egentlig brug for? Hvad gør os glade? Muliggør vores arbejdsliv at vi kan være i balance?

Måske har du brug for hjælp til at komme ud af hovedet og mere i kontakt med din krop igen. Måske har du brug for hjælp til at komme ned i gear og mærke roen. Den ro som krop og sind har brug for, så du kan sunde dig og genopbygge dit overskud. 

Stress og overtænkning
Det er vigtigt at forstå stress ud fra den sammenhæng, individet indgår i. Stress kan delvist komme indefra eller blive opretholdt af vores tankemønstre og forholdet til os selv, vores følelser og omgivelser. Det kan være afgørende at lære at komme fri af bekymringsspiraler og endeløse spekulationer. Selvom de måske blev igangsat i et forsøg på at hjælpe os selv ved at være på forkant og få kontrol med situationen, så er realiteten af sådanne tankemønstre stjæler vores nærvær og evnen til at finde ro og også til at være effektiv og have overblik. Her kan metakognitiv terapi være en stor hjælp til at stoppe den stress, der kommer indefra.

Jo tidligere du tager kroppens stressreaktioner alvorligt, jo hurtigere kan du komme i balance igen – måske endda en ny form for balance, mere i overensstemmelse med dine værdier. Genvejen er at skabe ro i det autonome nervesystem. Tryghed er vigtigt. Gode tankevaner, søvnvaner og kostvaner kan hjælpe processen på vej. Med velvalgte justeringer som du kan overskue, kan du begynde at skabe lidt mere overskud, så du får energi til at tage hånd om de ting, som gør den største forskel for din balance og mod på livet. 

Jeg trækker på min viden om nervesystemet og krop/psykesammenhænge fra min baggrund som psykomotorisk terapeut i arbejdet med stress, lige som jeg anvender metakognitiv terapi, når det er relevant. Kost og kosttildkud kan også inddrages som en hjælp til at genfinde balancen. Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere eller bestille tid til en samtale.

Mand ser ud over vand

Traumer og PTSD

Vi kan ikke gøre det skete u-sket, men vi kan give sindet de bedst mulige betingelser for at genfinde tryghed. Metakognitive terapi er en nænsom måde at bearbejde traumer.

vind i sand

Depression og nedtrykthed

Er dit humør i bund, når du vågner?
Metakognitiv terapi er en nænsom måde at arbejde med nedtrykthed ved at reducere overtænkning, spekulationer og selvkritik.

midtlivskrise

Overgangsalder / midtlivskrise

Kom stærkt igennem overgangsalderen og genfind balancen i krop og psyke med simple strategier til at styrke kroppen og balancere sindet. Giv sorgen plads og genfind mening og livsglæde.