Psykolog og psykomotorisk terapeut

Mette Marie Friis-Nielsen

Det er mit ønske at bidrage til at mennesker kan leve i større overensstemmelse med sig selv, i respektfuld udveksling med andre, med omtanke for fællesskabet og nænsomhed for den sårbarhed, der forbinder os som mennesker.

Terapeutiske metoder

Det mellemmenneskelige møde, hvor der opstår tillid, forståelse og autentisk kontakt, er omdrejningspunktet i terapien. Det vigtigste for mig er at du føler dig set og mødt i nærvær og respekt. 

Jeg har et psykodynamisk perspektiv på, hvordan de mønstre som har hjulpet os til at overleve, senere kan komme til at stå i vejen for det liv, vi gerne vil leve. Det handler aldrig om at gøre de andre til skurke, men om at anerkende hvad du har oplevet, og forstå hvordan det har påvirket dig, så du kan finde nye veje.

Alt efter din situation, behov og mål for terapien trækker jeg på forskellige metoder. Mindfulness og Compassion kan være en støtte til større nærvær, dybere kontakt med dig selv og mod til at rumme svære følelser. Enkle krops- og åndedrætsøvelser kan medvirke til at balancere nervesystemet og modvirke stress og angst og forbedre søvn og selvfølelse.

Uddannelser

 • Cand. psych. (psykolog) fra Aarhus Universitet, 2012
 • Psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog) fra Skolen for Psykomotorik, 2000

Efteruddannelser

 • International Masterclass i Metacognitive Therapy ved Adrian Wells, MCT Institute, 2023 – igangværende
 • ACT – Acceptance and Commitment Therapy ved Kognitiv Terapi Center Aarhus, 2022
 • Z-health neurocentrisk træner (R-phase, I-phase, S-phase, Structure, Next Level Evolution)
 • Sundhedsrådgiver og kettlebellinstruktør ved Dan John, Anna Bogdanova og Dennis Frisch
 • Ernæringscoach ved Precision Nutrition, 2020
Kurser
 • CCT – Compassion Cultivation Training ved Nanja H. Hansen
 • Meditation og selvudvikling ved Helen Gamborg, Neel Fasting, Erik Elnegaard m.fl.
 • MBSR og mindfulness ved Peter Høeg og Hanneli Ågotsdottir
 • Supervision af andre faggrupper ved Asger Neumann og Helle Frelle-Petersen
 • Adfærdsdesign ved BRO kommunikation
 • SCAN 2.1 – Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry ved Aarhus Universitetshospital

Erfaring

 • Selvstændig psykolog i klinikfællesskaberne Psykologhuset ved Åen i Aarhus samt Psykologerne i Skanderborg
 • Facilitator af støttegrupper for kvinder udsat for psykisk vold hos Exitcirklen i Aarhus
 • Sundhedscoaching med fokus på kost, træning, smerter, stress, bæredygtigt vægttab og et balanceret forhold til mad på 7 hold af årsforløbet Uimodståelig ved Anna Bogdanova Aps.
 • Psykologsamtaler samt undervisning i stresshåndtering, mindfulness og afspænding for mennesker med stress, depression og angst hos Alt i ét, Horsens.
 • Samtaleforløb ved Studenterklinikken, klinikfællesskab for psykologistuderende.
 • Instruktorunderviser i Social- og personlighedpsykolog, Kognitionspsykologi og Udviklingspsykologi på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 • Gruppeleder for støttegruppeforløb for mennesker med spiseforstyrrelser ved Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.
 • Foredrag for personalet hos FitnessDK om spiseforstyrrelser.
 • Holdundervisning i psykomotorisk bevægelse og afspænding hos AOF og FOF.
 • Ugekursus i afspænding, psykomotorisk bevægelse og kropsbevidsthed på Testrup Højskole.

Er det relevant inddrager jeg gerne ernæring og kosttilskud  til at understøtte dit mentale overskud. Jeg har mange års erfaring med at støtte menneskers i at forbedre deres sundhedsvaner.

Ved overtænkning, angst og nedtrykthed anvender jeg gerne metakognitiv terapi, som har vist sig meget effektiv til at reducere negative tankemønstre, der kan fastholde og forstærke negative emotioner og selvtvivl. Modsat traditionel kognitiv terapi forholder metakognitiv terapi sig mindre til tankernes konkrete indhold og mere til vores forhold til selve tænkningen. Vi kan ikke styre hvilke tanker der dukker op i sindet, og det dræner vores energi at forsøge, men vi kan lære at styre vores opmærksomhed og hvilke tanker vi vælger at beskæftige os med, hvor meget og hvornår vi gør det. Det handler ikke om at tænke positivt, men snarere at give sindet mulighed for i højere grad at selvregulere. 

 

Baggrund

Udover min uddannelse til psykolog fra Aarhus Universitet er jeg uddannet psykomotorisk terapeut, som er en sundhedsfaglig professionsbachelor med en kropslig tilgang til at styrke psyke og personlighed, afspænding af nervesystemet og øge kropsbevidsthed. Mange kurser i trænings- og behandlingssystemet Z-health har givet mig en dybtgående forståelse af nervesystemet og funktionel neurologi, som supplerer den bio-psyko-sociale model, der kendetegner uddannelsen til psykomotorisk terapeut. 

Som ernæringscoach fra Precision Nutrition, kettlebell instruktør og sundhedsrådgiver har jeg gennem mange år støttet mennesker til at skabe sundere hverdagsvaner, få mere overskud, balancere vægten, reducere stress og stå stærkere i livet. 

Min faglige nysgerrighed er stor, og jeg er altid i gang med kurser og efteruddannelse, lige som jeg prioriterer supervision, egenterapi og retreats, så jeg skærper min evne til at møde dig rent. Mange års erfaring med meditation, egenterapi og selvudvikling har skærpet mit nærvær og min hjertekontakt. 

Psykomotoriske terapeuter har en 3,5-årig sundhedsfaglig professionsbachelor, som kombinerer viden om sundhed, pædagogik og psykologi. På uddannelsen undervises i sundhedsfaglige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, herunder anatomi og fysiologi. Faget tager konkret udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed.

Psykomotoriske terapeuter arbejder med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering samt med behandling og undervisning af børn og voksne med henblik på at skabe øget kropsbevidsthed og et afspændt nervesystem. En mere nuanceret kontakt til egen krop giver også bedre kontakt til egne behov og grænser – og mulighed for et friere udtryk. Vi lever vores liv gennem kroppen, og kroppen udtrykker vores levede liv.

En psykomotorisk kropsbehandling virker afspændende, afstressende og skaber forudsætninger for dyb hvile og større vitalitet. Behandling foregår på en madras på gulvet iført blødt tøj. Med faste greb, blide tryk og nænsomme stræk lytter mine hænder til din krop og inviterer dit nervesystem til at spænde af og slippe unødige spændinger. Du kan lade din opmærksomhed følge mine hænder og sansningen af din krops respons. På den måde kan behandlingen opleves som en kropslig meditation, der bringer dig dybere i kontakt med dig selv. Under behandlingen kan du opleve en afspændt tilstand af både ro og vågent nærvær. Mange oplever efter behandlingen at føle sig mere hjemme i kroppen og at bevæge sig med en større lethed. Mere rank og adræt. Mere centreret i sig selv.

Psykomotorisk kropsbehandling kan med fordel kombineres med psykologsamtaler som et stærkt udgangspunkt for at komme i dybere kontakt med dig selv og dine følelser, reducere stress og føle dig mere hjemme i din krop.

Metakognitiv arbejder med måden vi forholder os til vores egen tænkning. Vi kan ikke styre hvilke tanker der dukker op i vores hoved, men vi kan kontrollere hvor meget opmærksomhed vi giver en given tanke. Som mennesker har vi helt naturligt negative tanker; det har været vigtigt for vores overlevelse som art, at vi f.eks har kunnet forudsige farer og lære af vores fejl. Det der er afgørende for, om vi udvikler symptomer som angst eller depression, er ikke om vi har negative tanker, men hvor meget energi vi bruger på dem, og hvor meget vægt vi tillægger dem. Tanker har kun den magt, vi giver dem. De har ikke selv hverken arme eller ben. 

Hvis du har forsøgt at undgå bestemte ubehagelige tanker, så har du sikkert også erfaret, at det er umuligt at styre, hvilke tanker der melder sig i vores sind. Det kan give en oplevelse af, at vores tænkning og ikke mindst overtænkning er ude af vores kontrol. Det vi har kontrol over er vores opmærksomhed – og dermed hvor meget tid og energi vi bruger på negative tanker. Vi kan undlade at gå i dialog med tanken. Vi kan undlade at tænke mange flere tanker i forlængelse af den ubehagelige triggertanke, som plejer at igangsætte en kaskade af bekymringstanker eller spekulationer, selvtvivl og deraf ubehagelige følelser. Hvis vi kan tillade det ubehag der følger med en såkaldt triggertanke – uden at forsøge at få “styr” på ubehaget ved at tænke alle tænkelige scenarier igennem, eller stille os selv de samme spørgsmål igen og igen i håb om at få afklaring – så varer tanken og følelsen ikke så længe. Vi kan kun fastholde en negativ tanke og følelse ved at nære dem med mere tænkning. Forsøger vi at holde tanken væk, binder vi os til den. Hvis vi derimod undlader at gribe fat i tanken, så kommer der snart nogle andre tanker, og over tid vil sindet selvregulere og skabe en balance mellem negative og positive og neutrale tanker. 

Mange oplever ret hurtigt en stor lettelse, når de opdager at de selv har indflydelse på, hvor meget de negative tanker skal fylde, og at disse ikke behøver stå i vejen for de ting, vi gerne vil. Vi behøver ikke vente på, at negative tanker forsvinder, før vi udfolder de ting, vi gerne vil. Når vi kan lade ubehaget være i fred – som et myggestik der klør – så kan vi samle vores opmærksomhed om det, som har betydning. Så kan vi være nærværende der hvor vi er. Følelserne kan lettere få lov til at bevæge sig igennem os som det er deres natur, og dermed udfolde deres funktion. Det kan skabe mere ro i sindet og en dybere kontakt til vores intuition. 

Jeg oplever at meditation og mindfulness går fint hånd i hånd med den metakognitive terapi, som redskab til at skabe større nærvær og mod til at møde det der er, uden at tænke sig væk fra nuet. 

Mindfulness har rødder i meditativ praksis. Psykolog Jon Kabat-Zinn udvalgte bestemte teknikker fra meditative traditioner, som er blevet brugt til at lette menneskers psykiske lidelse ved at skabe større nærvær og dybere kontakt til os selv og vores følelser, så vi bedre kan være til stede og mindre fortabt i vores forestillinger om fremtiden og fortiden – og endda om nuet. 

En stor del af den menneskelige lidelse stammer fra den modstand vi skaber imod den uundgåelige smerte, som er en del af livet. Når vi kan være med de følelser, som en oplevelse udløser, så er de følelser designet til at bringe os videre – som en bølge der skyller igennem os og tager af igen. Så vi kan forlige os med tab. Med realiteten som den er, og ikke som vi ville ønske at den var. Dette som det bedste udgangspunkt for at skabe realistiske forandringer og for at nyde det, der er.

Det kan være hjælpsomt at inddrage elementer af mindfulness i terapien, som fx opmærksomhed på kropslige fornemmelser i nuet, på sansningen af vejrtrækningen eller neutral, venlig iagttagelse af sindets bevægelser. Mange har også glæde af at sætte lidt tid af til at lave opmærksomhedstræning hjemme. 

Mindfulness har vist sig effektivt til at reducere stress og øge vitalitet og livsglæde, også når livet er udfordrende. Vi bliver aller mest stressede, når vi ikke kan være til stede, fordi vi er fanget i bekymringer, selvkritik og spekulationer. Når vi mærker os selv mere præcist og kan iagttage vores tanker med større neutralitet, er vi mere fri til at handle konstruktivt og kommunikere effektivt. Det bliver lidt nemmere at turde kontakten med hjertet, når der er lidt mindre støj i sindet og mere ro i kroppen.

Precision Nutrition er en coaching virksomhed grundlagt i 2005 af John Berardi og Phil Caravaggio og står i dag bag den største og mest respekterede private uddannelse i forskningsbaseret ernærings- og sundhedscoaching. Precision Nutrition står for en udogmatisk, evidensbaseret og individuelt tilpasset tilgang til kost. 

 

“Over the last 12 years, we’ve watched fad diets and fitness crazes come and go. But when the fads have failed, and the crazes have died out, and people just want something that works… we are the ones they come to.”

 

For at hjælpe mennesker med at skabe holdbare livsstilsændringer, lægger jeg som Precision Nutrition certificeret coach vægt på at lytte til klientens behov og hvad de ønsker at opnå, at forstå det liv de lever, hvad der er vigtigt for dem, og hvad deres særlige udfordringer er. På denne baggrund sammensætter man i tæt samarbejde med klienten en individualiseret tilgang til kost og træning, som passer til den enkeltes liv, præferencer og prioriteter, for så at coache dem igennem processen og hjælpe dem forbi de uundgåelige bump på vejen. 

 

Ud over Z-health Performance Systems og Precision Nutritions balancerede og velunderbyggede tilgang til coaching, træning og ernæring, er jeg inspireret af Functional Medicine og dygtige folk som Chris Kresser, Andrew Huberman, Umahro Cadogan og Anette Harbech-Olesen. Functional Medicine ser på mennesket som en kompleks helhed, hvor alle delene spiller sammen. Kost og fordøjelse er sammen med bevægelse og træning afgørende for menneskers sundhedstilstand, modstandskraft og psykiske velbefindende. Dertil kommer selvfølgelig vores relationer og ikke mindst forholdet til os selv, vores krop og vores følelser. 

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med at skabe sundere vaner, der giver mere energi og glæde i hverdagen. Som del af mit arbejde i Anna Bogdanovas team har jeg fulgt 1000-vis af kvinder tæt igennem 7 årsforløb – med alle de udfordringer, indsigter og fremskridt der kan ske i løbet af et helt år. 

Er du klar til at slippe lynkurene og de kortsigtede nytårsløfter? Ønsker du dig en sparringspartner, som ser hele dig? Vil du have opmuntring, viden og støtte til det lange seje træk, der skaber hverdagsvenlige vaner og langtidsholdbare resultater? Du er velkommen til at kontakte mig for at vende, hvad dine udfordringer og ønsker er, og hvordan jeg kan hjælpe dig på din vej. 

Z-health Performance Solutions er et træningssystem og en  bevægelsesterapeutisk efteruddannelse for kiropraktorer, fysioterapeuter og personlige trænere, som anlægger et neurologisk perspektiv på bevægelse og træning. Det vil sige træningssystemet tager udgangspunkt i at alt, hvad vi gør, er styret af den komplekse netværkskommunikation mellem hjernen og kroppen.

Når hjernen er tryg ved præcisionen og samspillet mellem vores forskellige sansesystemer, giver den os mulighed for at større bevægelighed og kraftudvikling, ligesom den skruer ned for smertesignaler og psykisk ubehag. Det vil sige, vi bliver stærkere, får bedre bevægelighed og mere lyst til at bevæge os samt mindre risiko for skader og smerter. Det omvendte gælder, når der er mismatch mellem de sanseinput vi modtager – så øges stivhed, smerter og psykisk utilpashed og vores bevægelighed, styrke og motivation bliver mindre. Derfor kan man ved at optimere sanseinput fra især syn, balance, bevægelse og vejrtrækning skabe genveje til bedre bevægelse, smertefrihed og effektiv træning. 

Træningssystemet Z-health har også fokus på den interoceptive sans, som angår sansningen af kroppens indre og kontakten til vores behov og lyst samt vores oplevelse af at føle os hjemme i egen krop og at høre til i verden. Med simple øvelser og enkle tests kan man forbedre samspillet mellem hjernen, sansningen og bevægelse, så man opnår større bevægefrihed, færre smerter og højere udbytte af sin træning samt en større ro og veltilpashed i kroppen. 

Z-health Performance Solutions er udviklet af den amerikanske kiropraktor Dr. Eric Cobb igennem mere end 25 år og udvikles til stadighed ud fra en høj ambition om at give mennesker de bedste forudsætninger for at præstere deres bedste og nyde deres liv med smertefrihed og bevægelsesglæde. “Everyone is an athlete” er mantraet.

Besøg Z-health Performance Solutions hjemme.

Det siger klienterne...