Psykologisk kost­vejledning

Hjælp til stressreducering, mere energi og overskud, bæredygtigt vægttab, hverdagsrealistiske sundhedsvaner, bedre søvnkvalitet eller stærk overgangsalder.

Sundhedscoaching

Vores kost og sundhedsvaner har stor indflydelse på vores mentale balance, overskud og humør. Ligesom psyken spiller en afgørende rolle, når vi skal ændre sundhedsvaner. Forholdet til din krop har stor betydning for din trivsel, sundhed og selvfølelse. 

Kunne det være en hjælp, hvis din kostvejleder havde en psykologfaglig baggrund for at tage fat i de mentale og følelsesmæssige elementer, der kan gøre det svært at ændre vaner? Kunne det være rart, hvis din psykolog vidste mere om ernæring, og hvordan kost og sundhedsvaner påvirker psyken og appetitreguleringen, så du kan få genveje til mere overskud og et mere sundt forhold til mad, krop og vægt? Ønsker du dig en personlig træner, som forstår helheden?

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe mennesker til et sundere forhold til mad og til bæredygtigt vægttab gennem realistiske ændringer tilpasset dig og din hverdag. 

Kost

Jeg er certificeret ernæringsterapeut ved Precision Nutrition, som lægger vægt på en evidensbaseret og balanceret tilgang til kost og vaneændringer. Desuden er jeg inspireret af functional medicine perspektivet på krop, kost og sundhed. 

Træning

Som psykomotorisk terapeut, Z-health træner og kettlebell coach kan jeg hjælpe dig med at lære at elske bevægelse og træning, så du kan finde din styrke i samarbejde med din krop. Kettlebells er geniale til effektiv styrketræning hjemme på dit stuegulv, både for begyndere og øvede. Som et supplement der gør dig bedre til anden træning og leg, uafhængigt af træningscentre, aftaler og åbningstider. 

Psyke

For at skabe hverdagsduelige sundhedsvaner og et bæredygtigt vægttab er det vigtigt at få psyken med, lige så vel som det er vigtigt at få en forståelse af hvordan madens sammensætning påvirker insulinfølsomhed, inflammation, appetitregulering, sukkertrang og humør.

Sammen ser vi på de erfaringer der har præget dit forhold til din krop og dine sundhedsvaner. Vi får følelserne med, justerer dit selvbillede og får styr på uhensigtsmæssige tankemønstre med metakognitive metoder. 

Jeg tager udgangspunkt i din situation, dine særlige udfordringer, det du godt kan lide, og de forandringer du ønsker dig. Sammen finder vi frem til, hvilke justeringer af dine vaner, der vil skabe den største forskel for dig, så du gradvist får mere overskud og mere tro på dig selv. Du er aldrig forkert. Hvis strategien ikke holder, så er det fordi det ikke er den rette strategi for dig lige nu. 

Er du færdig med kortsigtede løsninger, som undergraver din tillid til dig selv, og vil du hellere satse på realistiske, gradvise ændringer, som skaber vedvarende forandring? Er du træt af at føle at du modarbejder dig selv og klar til et respektfuldt samarbejde med din kloge krop?

Precision Nutrition er en coaching virksomhed grundlagt i 2005 af John Berardi og Phil Caravaggio og står i dag bag den største og mest respekterede private uddannelse i forskningsbaseret ernærings- og sundhedscoaching. Precision Nutrition står for en udogmatisk, evidensbaseret og individuelt tilpasset tilgang til kost. 

“Over the last 12 years, we’ve watched fad diets and fitness crazes come and go. But when the fads have failed, and the crazes have died out, and people just want something that works… we are the ones they come to.”

For at hjælpe mennesker med at skabe holdbare livsstilsændringer, lægger jeg som Precision Nutrition certificeret coach vægt på at lytte til klientens behov og hvad de ønsker at opnå, at forstå det liv de lever, hvad der er vigtigt for dem, og hvad deres særlige udfordringer er. På denne baggrund sammensætter man i tæt samarbejde med klienten en individualiseret tilgang til kost og træning, som passer til den enkeltes liv, præferencer og prioriteter, for så at coache dem igennem processen og hjælpe dem forbi de uundgåelige bump på vejen. 

 

Ud over Z-health Performance Systems og Precision Nutritions balancerede og velunderbyggede tilgang til coaching, træning og ernæring, er jeg inspireret af Functional Medicine og dygtige folk som Chris Kresser, Andrew Huberman, Umahro Cadogan og Anette Harbech-Olesen. Functional Medicine ser på mennesket som en kompleks helhed, hvor alle delene spiller sammen. Kost og fordøjelse er sammen med bevægelse og træning afgørende for menneskers sundhedstilstand, modstandskraft og psykiske velbefindende. Dertil kommer selvfølgelig vores relationer og ikke mindst forholdet til os selv, vores krop og vores følelser. 

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med at skabe sundere vaner, der giver mere energi og glæde i hverdagen. Som del af mit arbejde i Anna Bogdanovas team har jeg fulgt 1000-vis af kvinder tæt igennem 7 årsforløb – med alle de udfordringer, indsigter og fremskridt der kan ske i løbet af et helt år. 

Er du klar til at slippe lynkurene og de kortsigtede nytårsløfter? Ønsker du dig en sparringspartner, som ser hele dig? Vil du have opmuntring, viden og støtte til det lange seje træk, der skaber hverdagsvenlige vaner og langtidsholdbare resultater? Du er velkommen til at kontakte mig for at vende, hvad dine udfordringer og ønsker er, og hvordan jeg kan hjælpe dig på din vej. 

Z-health Performance Solutions er et træningssystem og en  bevægelsesterapeutisk efteruddannelse for kiropraktorer, fysioterapeuter og personlige trænere, som anlægger et neurologisk perspektiv på bevægelse og træning. Det vil sige træningssystemet tager udgangspunkt i at alt, hvad vi gør, er styret af den komplekse netværkskommunikation mellem hjernen og kroppen.

Når hjernen er tryg ved præcisionen og samspillet mellem vores forskellige sansesystemer, giver den os mulighed for at større bevægelighed og kraftudvikling, ligesom den skruer ned for smertesignaler og psykisk ubehag. Det vil sige, vi bliver stærkere, får bedre bevægelighed og mere lyst til at bevæge os samt mindre risiko for skader og smerter. Det omvendte gælder, når der er mismatch mellem de sanseinput vi modtager – så øges stivhed, smerter og psykisk utilpashed og vores bevægelighed, styrke og motivation bliver mindre. Derfor kan man ved at optimere sanseinput fra især syn, balance, bevægelse og vejrtrækning skabe genveje til bedre bevægelse, smertefrihed og effektiv træning. 

Træningssystemet Z-health har også fokus på den interoceptive sans, som angår sansningen af kroppens indre og kontakten til vores behov og lyst samt vores oplevelse af at føle os hjemme i egen krop og at høre til i verden. Med simple øvelser og enkle tests kan man forbedre samspillet mellem hjernen, sansningen og bevægelse, så man opnår større bevægefrihed, færre smerter og højere udbytte af sin træning samt en større ro og veltilpashed i kroppen. 

Z-health Performance Solutions er udviklet af den amerikanske kiropraktor Dr. Eric Cobb igennem mere end 25 år og udvikles til stadighed ud fra en høj ambition om at give mennesker de bedste forudsætninger for at præstere deres bedste og nyde deres liv med smertefrihed og bevægelsesglæde. “Everyone is an athlete” er mantraet. 

Besøg Z-health Performance Solutions hjemmeside.

Kettlebells er et genialt redskab til styrketræning af hele kroppen. Den lille jernkugle med håndtag giver rig mulighed for at styrke kroppen og gøre dig bedre til at bevæge dig mere effektivt og graciøst. Med bare to kugler med hver sin vægt har du dit eget træningscenter hjemme på stuegulvet, så styrketræningen bliver nem at passe ind i en travl hverdag. Kettlebelltræning er meget tidseffektiv, og du kan med en lille tidsinvestering opleve en stor forskel. Kroppens korset strammes op, så du føler dig lettere, stærkere og mere sammenhængende – også psykisk. Min baggrund som psykomotorisk terapeut og Z-health certificeret træner giver mig et skarpt blik for den rette træningsteknik og alignment, så du forebygger skader og får størst muligt udbytte af din træning. 

Jeg er certificeret kettlebell coach ved styrkecoach Dan John og trænet af Dennis Frisch og Anna Bogdanova gennem mere end 8 år. 

Psykomotoriske terapeuter har en 3,5-årig sundhedsfaglig professionsbachelor, som kombinerer viden om sundhed, pædagogik og psykologi. På uddannelsen undervises i sundhedsfaglige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, herunder anatomi og fysiologi. Faget tager konkret udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed.

Psykomotoriske terapeuter arbejder med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering samt med behandling og undervisning af børn og voksne med henblik på at skabe øget kropsbevidsthed og et afspændt nervesystem. En mere nuanceret kontakt til egen krop giver også bedre kontakt til egne behov og grænser – og mulighed for et friere udtryk. Vi lever vores liv gennem kroppen, og kroppen udtrykker vores levede liv.

En psykomotorisk kropsbehandling virker afspændende, afstressende og skaber forudsætninger for dyb hvile og større vitalitet. Behandling foregår på en madras på gulvet iført blødt tøj. Med faste greb, blide tryk og nænsomme stræk lytter mine hænder til din krop og inviterer dit nervesystem til at spænde af og slippe unødige spændinger. Du kan lade din opmærksomhed følge mine hænder og sansningen af din krops respons. På den måde kan behandlingen opleves som en kropslig meditation, der bringer dig dybere i kontakt med dig selv. Under behandlingen kan du opleve en afspændt tilstand af både ro og vågent nærvær. Mange oplever efter behandlingen at føle sig mere hjemme i kroppen og at bevæge sig med en større lethed. Mere rank og adræt. Mere centreret i sig selv.

Psykomotorisk kropsbehandling kan med fordel kombineres med psykologsamtaler som et stærkt udgangspunkt for at komme i dybere kontakt med dig selv og dine følelser, reducere stress og føle dig mere hjemme i din krop.